Naše skúsenosti sú takéto!

Relaxačné centrum Čutkovo a Koliba u dobrého pastiera

Aktualizácia článku: 5. December 2012 o 11:51

6

Kto môže stavať v rozpore s platným územným plánom mesta rekreačné centrum na pozemkoch mesta, odpredávaných mestom bez zákonnej verejnej súťaže, predpísanej pre prevod nezastavaných pozemkov, bez vyňatia z pôdneho fondu na celú plochu?? …

AKTUALIZOVANÉ !

Polyfunkčný dom na ulici Mostovej a ulici Hurbanovej – „Zakliata stavba“

Aktualizácia článku: 5. December 2012 o 11:50

24

Zakliata stavba“ – názov stavby vyprodukovaný mestom Ružomberok. V Ružomberskom hlase 03/2008 mesto uviedlo, že „vlastník nerešpektuje rozhodnutia stavebného úradu a zanedbáva povinnosti, vyplývajúce zo stavebného zákona“ …

Ovčia farma a salaš Krajinka

Aktualizácia článku: 5. December 2012 o 11:38

0

Ako dokáže mesto brániť podnikaniu a rozvoju salašníctva.
Kto môže mať z mesta najväčší záujem na likvidácii tohto salaša resp. na jeho „privlastnení“? …