Naše skúsenosti sú takéto!

Ovčia farma a salaš Krajinka

Aktualizácia článku: 5. December 2012 o 11:38

0

Ako dokáže mesto brániť podnikaniu a rozvoju salašníctva.
Kto môže mať z mesta najväčší záujem na likvidácii tohto salaša resp. na jeho „privlastnení“?

Doklady :

Materiálu v písomnej forme je toľko, že jeho žurnalizácia v presnej chronológii je časovo náročná. Ale zvládneme to.

Comments are closed.